Home Multimedia 3D Rigging a piston in Blender
12 | 12 | 2019
Rigging a piston in Blender Print
Written by Owner   
Wednesday, 16 December 2009 01:14
Article Index
Rigging a piston in Blender
Страница 2
All Pages

 

   Sorry, but there is no translation yet.

И така, нека да започнем. Няма да описвам моделирането тук, тъй като това не е тема на този материал.

В нашата сцена ще имаме хидроцилиндър, състоящ се от корпус /жълт/ и бутало/бяло/. Те ще "задвижват" конструкция, състояща се от две рамена /червено и синьо/, подвижно свързани едно с друго. Всъщност на практика процесът ще е обратен-движението на рамената ще води до движение на буталото в цилиндъра.

 

 След като сме приключили с изработването на желания модел, добавяме арматурата /В конкретния случай само като пример. Принципът обаче е еднакъв/. Тя се състои от две кости, по една за всяко рамо на механизма. За целта позиционираме курсора в основата на първото рамо и след натискане на Интервал, от появилото се меню избираме Add->Armature. По подразбиране появилата се кост се позиционира вертикално, така че в режим на работа с обекти /или пък на редактиране при избрана цяла кост/ я завъртаме на 90 градуса, за да съвпадне с дългата ос на първото рамо. Това става с натискане на клавиш R. По-лесно ще ни бъде да постигнем точно 90 градуса, ако при последващото движение на мишката задържим натиснат клавиша Ctrl. Така завъртането ще става на стъпки по 5 градуса.
След това нагласяме върха на костта да съвпада с оста на въртене в съчленението на двете рамена. Това става лесно, като най-напред изберем двата крайни вертекса в центъра на оста и след това от Snap-менюто /Shift-S/ изберем Cursor->Selection. Това ще позиционира курсора точно между двата вертекса. След това избираме върха на костта в режим на редактиране и отново от Snap-менюто избираме Selection->Cursor. Това ще премести върха на костта точно където желаем.
Следващата стъпка е да създадем и втората кост, което става с екструдиране. При избран връх на първата кост, натискаме E и разполагаме върха на появилата се втора кост на подходящо място по дължина на второто рамо на "механизма".След като сме приключили с това, поставяме арматурата в режим за работа с пози /Pose-mode/ което, след като селектираме арматурата, става или с Ctrl-Tab , или от менюто за режимите в главната лента. Сега с десен бутон на мишката избираме първото рамо на механизма, след това първата кост на арматурата /в режим Pose след селектиране тя трябва да е синя/. Натискаме Ctrl-P и от излязлото меню избираме опцията "Bone". Това ще направи първото рамо "дъщерно" на първата кост в арматурата. Повтаряме същата процедура от начало и за второто рамо и втората кост.След като приключим, може да се убедим, че при преместване /например въртене/ на костите в режим "Pose" отделните рамена следват тяхното движение. Тъй като "ставата" между костите е точно в оста на съчленението на двете рамена, симулирането на въртенето на двете рамена едно спрямо друго в съчленението става без проблеми.
Сега трябва да настроим и хидроцилиндъра.
За целта първо поставяме центровете на корпуса и буталото точно в средата на осите на въртене в съответните шарнири, като използваме възможностите на Snap-менюто.

 

 

Сега завъртаме корпусът и буталото /клавиш R/, така че техните надлъжни оси да съвпаднат.Last Updated on Sunday, 06 June 2010 13:00
 
Advertisement
Banner
Who is on-line?
We have 19 guests online